Interculturele vaardigheden in relatie tot uw patiënt

Inleiding en inhoud

In uw vak hebt u te maken met mensen met veel verschillende achtergronden. 

Tijdens deze (deels interactieve) scholing worden de percepties van niet-westerse patiënten met een islamitisch geloofsovertuiging belicht over ziektebenadering, tradities, perceptie van het lichaam en leven en dood. U ontwikkelt interculturele communicatieve vaardigheden die aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt, de behoefte en de problematiek.

Bij cultuursensitief werken kunt u naar een cultuur kijken vanuit uw eigen referentiekader en vanuit het referentiekader van de ander. Na deze cursus kunt u zich gemakkelijker verplaatsen in de ander om de ander beter te begrijpen. Ook kent u dan de culturele verschillen en gedachten en hiermee u kunt dan uw professionele gedrag aan de ander aanpassen.

De volgende specifieke cultuurverschillen komen aan de orde:

  • Visie vanuit de Islam
  •  Positie van man en vrouw
  • Beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Hoop blijven houden
  • Kwaliteit van leven en een goede dood
  • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie
  • Zorgplichten rond sterven, dood en begrafenis

Deze cursus wordt gefinancierd van het Fries Fonds Achterstandswijken.

 

Details
 

Doelgroep

Iedereen die in de huisartspraktijk werkt

Datum en locatie

7 september op het stafkantoor van Dokterszorg in Heerenveen

Tijd

Aanvang is 18.30 uur - de cursus duurt tot 21.30 uur

Prijs

Gratis want deze cursus wordt gefinancierd uit het Fries Fonds Achterstandswijken

Sponsoring 

nee

Accreditatie

Ja, 3 punten

Docent

Saida Aoulad Baktit

Doelstelling

U  hebt na deze scholing meer inzicht in de verschillen en overeenkomsten van diverse  culturen en opvattingen m.b.t. ziekte en gezondheid. 
U ontwikkelt daardoor meer begrip inzake ziekte- en doodbeleving van moslimpatiënten
En u hebt meer kennis en inzicht in de cultuurverschillen m.b.t. de familiebanden, religie en tradities, ook als het om palliatieve zorg gaat.

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht