Begeleide intervisie voor praktijkonderteuners

Inleiding en inhoud

Ketenzorg Friesland sluit graag aan bij de behoeften van praktijkondersteuners en -verpleegkundigen. Een bijdrage leveren aan een werkomgeving waarin samen leren en verbeteren onderdeel is van professionaliteit, hoe mooi is dat. Met als doel? Samen werken aan permanente kwaliteitsverbetering. Vanuit dat perspectief wil Ketenzorg Friesland intervisie stimuleren en faciliteren.

Daarom bieden zij jullie intervisiebegeleiding aan. Het doel hiervan is dat jullie de techniek van intervisie in de vingers krijgen. Professionele begeleiding geeft daarbij structuur en diepgang. Voor beginnende groepen heeft begeleiding een meerwaarde om je de intervisiemethodiek eigen te maken. Begeleiding voor bestaande groepen kan als een frisse wind of verandering van koers worden gebruikt.

Details

Doelgroep

Praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen werkzaam in een huisartsenpraktijk.

Data

Er starten meerdere groep. Per groep worden data en tijden afgesproken.  De eerste groep(en) starten in juni 2024.

 

De verwachting is per groep vier bijeenkomsten van twee uur.

Prijs

€ 0,00

Accreditatie

Accreditatie V&VN en V&V: - VPS:  in totaal 8 accreditatiepunten.
NVPO: niet akkoord voor accreditatie. 

Intervisie valt bij het kwaliteitsregister van de NVvPO onder ODA (Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten) en niet onder nascholing. De leden krijgen accreditatiepunten voor intervisie(s) als ze zelf een bewijs van deelname uploaden onder het gedeelte ODA in het persoonlijk kwaliteitsregister.  het certificaat maakt Doktersacademie en deze kun je terugvinden in je eigen Doktersacadmie omgeving. 

Docenten

Collega's van Ketenzorg Friesland en Doktersdiensten.

VragenHeb je vragen, neem dan contact op met je regioadviseur van Ketenzorg Friesland.
AANMELDEN

Zit je in een intervisiegroep? Je kunt je als groep aanmelden voor intervisiebegeleiding.        Aanmelden als groep: stuur een mail naar: info@doktersacademie.nl

Heb je nog geen intervisiegroep? Ook dan kun je bij ons terecht. Wij gaan nieuwe groepen helpen opstarten en op gang helpen met begeleiding.     Aanmelden individueel: schrijf je via onderstaande link in.

 

Schrijf je direct in

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Inschrijven als groep kan door een mail te sturen naar:  info@doktersacademie.nl

Per groep worden data en tijden afgesproken.  De eerste groep(en) starten in juni 2024.

Overzicht