Menu

Juridische Grenzen van de POH-GGZ

Doelgroep

POH-GGZ en huisarts (bij voorkeur gezamenlijk deelnemen)

Datum en locatie

10 december 2019 bij Tjaarda in Oranjewoud (Heerenveen)

Tijd

17.30 uur - 21.15 uur

Prijs

€ 0,00

Sponsoring 

Omdat de voormalige Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland (SKHNN) financieel bijdraagt aan deze scholing is deze voor u kosteloos.

Accreditatie

3 punten

Docent

Drs. I.A. de Vries, kaderhuisarts GGZ, lid Psyhag en Mr. C.D. Wallis MSc, Sportpsycholoog VSPN en jurist.


Inleiding en inhoud

Doktersacademie organiseert samen met de LHV deze cursus.

Hoe zorg u als huisarts voor een goede positionering van uw praktijkondersteuner GGZ? Op welke (juridische) aspecten van de samenwerking moet u letten? In deze cursus staan we ook stil bij het belang van afspraken over bevoegdheden en een heldere rol / taakverdeling in uw praktijk. U krijgt praktische tips om de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts(en) te verbeteren.

Doelstelling

Na deze cursus bent u in staat om

  • De rol van eindverantwoordelijke in de huisartsenpraktijk vorm en inhoud te geven.
  • Veel voorkomende knelpunten in de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts te herkennen en hier adequaat op te anticiperen en te reageren.
  • Praktische invulling te geven aan de juridische relatie tussen POH-GGZ en huisarts.
  • De grenzen van huisartsgeneeskundig handelen te vertalen naar de POH-werkzaamheden.
  • De POH-GGZ goed te positioneren door middel van structureel overleg en heldere bevoegdheidsverdeling.
  • Verschillende juridische mogelijkheden te onderscheiden voor een patiënt op zijn eventuele klachten te uiten.
  • De juiste (juridische) bronnen te raadplegen.

Ook als POH-GGZ neemt u uiteraard kennis van het bovenstaande. Daarnaast heeft  u duidelijkheid gekregen over uw verantwoordelijkheid/rol binnen de huisartspraktijk, en u heeft meer handvatten gekregen om samen met de huisarts de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidzorg in de praktijk te delen.

Programma

17.30-18.00 uur

Inloop met een eenvoudig buffet

18.00-19.30 uur

Bijeenkomst deel I

19.30-19.45 uur

Koffie- en theepauze

19.45-21.15 uur

Bijeenkomst deel II

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht

Menu