Juridische Grenzen van de POH-GGZ

Inleiding en inhoud

Doktersacademie organiseert samen met de LHV deze cursus.

Hoe zorgt u als huisarts voor een goede positionering van uw praktijkondersteuner GGZ? Op welke (juridische) aspecten van de samenwerking moet u letten? In deze cursus staan we ook stil bij het belang van afspraken over bevoegdheden en een heldere rol / taakverdeling in uw praktijk. U krijgt praktische tips om de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts(en) te verbeteren.

Doelgroep

POH-GGZ en huisarts (bij voorkeur gezamenlijk deelnemen)

Datum en locatie

10 december 2019 bij Tjaarda in Oranjewoud (Heerenveen)

Tijd

17.30 uur - 21.15 uur

Prijs

€ 0,00

Sponsoring 

Omdat de voormalige Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland (SKHNN) financieel bijdraagt aan deze scholing is deze voor u kosteloos.

Accreditatie

3 punten

Docent

Drs. I.A. de Vries, kaderhuisarts GGZ, lid Psyhag en Mr. C.D. Wallis MSc, Sportpsycholoog VSPN en jurist.


Doelstelling

Na deze cursus bent u in staat om

  • De rol van eindverantwoordelijke in de huisartsenpraktijk vorm en inhoud te geven.
  • Veel voorkomende knelpunten in de samenwerking tussen POH-GGZ en huisarts te herkennen en hier adequaat op te anticiperen en te reageren.
  • Praktische invulling te geven aan de juridische relatie tussen POH-GGZ en huisarts.
  • De grenzen van huisartsgeneeskundig handelen te vertalen naar de POH-werkzaamheden.
  • De POH-GGZ goed te positioneren door middel van structureel overleg en heldere bevoegdheidsverdeling.
  • Verschillende juridische mogelijkheden te onderscheiden voor een patiënt op zijn eventuele klachten te uiten.
  • De juiste (juridische) bronnen te raadplegen.

Ook als POH-GGZ neemt u uiteraard kennis van het bovenstaande. Daarnaast heeft  u duidelijkheid gekregen over uw verantwoordelijkheid/rol binnen de huisartspraktijk, en u heeft meer handvatten gekregen om samen met de huisarts de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidzorg in de praktijk te delen.

Programma

17.30-18.00 uur

Inloop met een eenvoudig buffet

18.00-19.30 uur

Bijeenkomst deel I

19.30-19.45 uur

Koffie- en theepauze

19.45-21.15 uur

Bijeenkomst deel II

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht