KZF Motiverende gespreksvoering basistraining

Inleiding en inhoud

Motiverende gespreksvoering is een belangrijke vaardigheid voor zorgverleners om patiënten te helpen bij het verbeteren van o.a. hun leefstijl. Ketenzorg Friesland vindt het belangrijk dat aangesloten praktijken actief met motiverende gespreksvoering bezig zijn.  Aan de training is een sessie coaching on the job toegevoegd voor praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten. Je krijgt hierover extra informatie tijdens de training.

Hoe zorg je als hulpverlener dat je patiënten kunt motiveren tot ander gedrag, zonder dat het jezelf teveel energie kost? Het is een bekend fenomeen dat een minderheid van de patiënten het grootste deel van jullie energie en aandacht vraagt. Is er een manier om dat beter in balans te krijgen? Ja! En daar ga ik graag met jullie over in gesprek.

Tijdens deze workshop zullen we, naast het gedrag van de patiënt, ook jullie eigen gedrag onder de loep nemen. Ter voorbereiding kan het daarom goed zijn alvast na te denken over aspecten uit je eigen gedrag (beweegpatroon, voeding, roken, administratie, werkdruk etc.) waar je wel verandering in zou willen brengen en wat nog niet gelukt is. Ook mag je een voorbeeld inbrengen waarin je succesvol bent geweest. Hoe is je dat gelukt?

Details

Doelgroep

Praktijkondersteuners, huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten en andere belangstellenden.

Datum en locatie

16 april 2020, Stafkantoor Dokterszorg

Tijd

13:30 – 17:00 uur 

Sponsoring 

Nee

Kosten

De cursuskosten bedragen € 150,00. Ketenzorg Friesland biedt de cursus gratis aan aan praktijkondersteuners en huisartsen die zijn aangesloten bij KZF. De bij KZF aangesloten diëtisten en fysiotherapeuten kunnen een offerte opvragen per e-mail (info@doktersacademie.nl)

Accreditatie

3 punten voor NVvPO, V&VN en Registerzorgprofessionals

Docent

Melanie van Hoeve

Extra

Deze training is verplicht voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland. Voor de huisarts is de cursus niet verplicht. De training is tevens beschikbaar voor diëtisten en fysiotherapeuten die bij KZF zijn aangesloten. Zij betalen een gereduceerd tarief. U kunt hiervoor een offerte opvragen bij info@doktersacademie.nl.

Programma

13.30 – 13.45 uur        

Introductie en verwachtingen

13.45 – 14.30 uur  

SPIRIT en processen in de praktijk

14.30 – 15.15 uur

Luisteren als belangrijkste vaardigheid & hoe kun je efficiënt reflecteren

15.15 – 15.30 uur      

pauze

15.30 – 15.45 uur

Gedragsverandering en ambivalentie onderzoek

15.45 – 16.20 uur

Ambivalentieonderzoek met eigen casuïstiek

16.20 – 16.50 uur

Motiverende gesprekken als het lastig wordt & hoe creëer je een opening bij weerstand

16.50 - 17:00 uur

Afronden en voornemens voor de eigen praktijk


Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden
Bij annuleren tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de volledige cursusprijs in rekening.

Overzicht