Nieuwe NHG richtlijn COPD

Inleiding en inhoud

De nieuwe NHG-standaard COPD is in april 2021 gepubliceerd. Deze interactieve scholing neemt je mee in de wijzigingen ten opzichte van de oude standaard (2015). Een paar voorbeelden: de herziene NHG-Standaard beoogt in ieder geval de ziektelast door COPD te verlagen middels een nieuwe indeling, waarmee sneller duidelijk wordt welke patiënt intensieve begeleiding nodig heeft. Bij de medicamenteuze behandeling van COPD is een nuance aangebracht alvorens ICS voor te schrijven bij twee of meer longaanvallen. Wilt u morgen de wijzigingen kunnen toepassen? Schrijf u nu in! 

Details
 

Doelgroep

huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist

Datum 

Locatie

30 juni 2021

Restaurant De Pleats te Burgum

Tijd

Vanaf 17.30 uur ontvangst. Om 18.00 uur staat een eenvoudige maaltijd voor u klaar. Scholing 19.00 - 21.00 uur

Prijs

Niet deelnemers KZF: €  85,00

Deelnemers KZF ontvangen 30% korting en betalen:  € 59,50

Let op: op de factuur staat nog het bedrijf van € 85,00. Na controle of u bent aangesloten bij KZF, wordt de korting verrekend.

Sponsoring 

Chiesi

Accreditatie

 2 accreditatiepunten bij ABC1,  NVvPO en V&VN

Docent

Frederik van Gemert, kaderhuisarts

Doelstelling

Na het volgen van deze nascholing kan de deelnemer: 

  • Vertellen welke aanpassingen zijn doorgevoerd in de nieuwe NHG-Standaard; 
  • De mogelijkheden van de niet-medicamenteuze behandeling toelichten; 
  • Uitleggen waarom er een aanpassing is gedaan bij de medicamenteuze behandeling; 
  • Toelichten wat een longaanval actieplan is en wanneer deze wordt ingezet. 
Programma

17.30 uur

ontvangst

18.00 uur

eenvoudige warme maaltijd

19.00 uur

aanvang nascholing

21.00 uur

einde nascholing

 

Indien de scholing niet op locatie kan in verband met de COVID maatregelen, wordt de scholing gegeven als een webinar via Zoom van 19.00 - 21.00 uur

 

 

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht