Perifeer Arterieel Vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen

De HartVaagHAG heeft in samenwerking met ClaudicatioNet een nascholing Perifeer Arterieel Vaatlijden ontwikkeld.
Inleiding en inhoud

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte). 

Waar patiënten met PAV in het verleden overwegend werden verwezen naar het ziekenhuis, is er in de multidisciplinaire richtlijnen consensus dat gesuperviseerde looptraining onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (ClaudicatioNet) de primaire behandeling is voor alle patiënten met CI. Dit betekent dat de patiënt rechtstreeks vanuit de huisartsenpraktijk verwezen kan worden naar een ClaudicatioNet therapeut. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na 3 - 6 maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en -behandeling aangewezen. De huisarts heeft een sleutelrol in dit 'stepped care' traject waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig.

Details

Doelgroep

huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Datum en locatie

U hebt de keuze uit drie data:  14 januari 2020 of 4 februari of 25 februari 2020

Locatie voor alle drie scholingen: Stafkantoor Dokterzorg te Heerenveen

Tijd

17:45 - 20:45 uur

Prijs

€ 00,00

Sponsoring 

ClaudicatioNet heeft een ZonMw implementatie-subsidie ontvangen. Vanuit deze subsidie wordt deze scholing door ClaudicatioNet voor u volledig vergoed

Accreditatie

2 punten voor: ABC1, NVvPO , Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR 

Docent

Esther de Braal, kaderhuisarts HVZ


Doelstelling

De huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige en verpleegkundig specialist hebben een sleutelrol om patiënten met PAV conform de richtlijn in de eerste lijn te behandelen en verwijzen naar een gespecialiseerd therapeut. De scholing is gericht op alle relevante onderwerpen betreffende zorg voor patiënten met PAV: 

  • Diagnostiek: Anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: Indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs.  verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiëntinformatie
Programma

17:45 - 18:15 uur

ontvangst met eenvoudige maaltijd

18:15 - 19:15 uur

eerste deel van de cursus

19:15 - 19:45 uur

thee- en koffiepauze

19:45 - 20:45 uur

tweede deel van de cursus

Schrijf u direct in

Bij afmelden binnen twee weken voor aanvang van de cursus, ontvangt u een factuur voor de administratiekosten van € 30,00 

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht