PIN e-learning DM2 - NHG

Deze E-learning is verplicht voor deelnemers aan het Zorgprogramma Diabetes Mellitus (type 2) binnen Ketenzorg Friesland. De huisarts en POH zijn verplicht deze E-learning 1x per 2 jaar te volgen.
Inleiding en inhoud

Aan de hand van praktische casuïstiek behandelt de E-learning diagnostiek en beleid bij Diabetes Mellitus type 2. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2.

Details
 

Doelgroep

E-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners

 

NHG:  U dient zelf een NHG Ha-webaccount te hebben of anders een account aan te maken bij de NHG.

NHG:  het NHG lidmaatschapsnummer dient u bij aanmelding per e-mail door te geven aan Doktersacademie

Veel gestelde vragen over uw NHG-Ha web accountnummer treft u hier aan.

Prijs

HA NHG- lid: € 34,51  / HA niet NHG-lid: € 49,30

POH werkzaam bij NHG-lid: € 34,51 / POH werkzaam bij niet NHG-lid: € 49,30

Voor deelnemers van Ketenzorg Friesland is deze E-learning gratis, uitsluitend wanneer zij zich hebben ingeschreven via Doktersacademie.

NB  Na controle of u bent ingeschreven bij KZF, wordt de factuur op € 0,00 gezet. 

Sponsoring 

n.v.t.

Accreditatie

2 punten.  Geaccrediteerd bij ABC1 en NVvPO

Doelstelling

Na het doornemen van deze E-learning:

·         Kun je de HBA1c-streefwaarde vaststellen voor je patiënten

·         Ken je het niet-medicamenteuze beleid bij diabetes mellitus

·         Kun je het herziene medicamenteuze beleid toepassen

·         Heb je inzicht in de inhoud van de jaarcontrole en je rol daarbij

·         Ken je het beleid bij ( dreigende) ontregelingen en complicaties

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze E-learning module dient u uiterlijk 30 december 2021 af te ronden.

Om vertraging in de aanvraag te voorkomen, verzoeken wij u gelijktijdig met het inschrijven, per e-mail het NHG lidmaatschapsnummer aan ons door te geven.

Vragen over uw inlog, NHG Ha-webaccount en NHG nummer kunt u terug vinden op de website van de NHG

Overzicht