PIN e-learning DM2 - NHG

Deze e-learning dient u te volgen bij de start van deelname aan het Zorgprogramma Diabetes Mellitus (type 2) binnen Ketenzorg Friesland en de e-learning dient u opnieuw te volgen na het uitkomen van een nieuwe richtlijn DM.
Inleiding en inhoud

Aan de hand van praktische casuïstiek behandelt de e-learning diagnostiek en beleid bij Diabetes Mellitus type 2. Deze e-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (2021).

in juni 2021 verscheen een nieuwe versie van de standaard waarin het niet medicamenteus beleid is herzien. Op basis daarvan is onderdeel 3 van deze e-learning gedeeltelijk herschreven.

In november 2021 is het medicamenteuze beleid van de standaard herzien en is een apart stappenplan voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten toegevoegd. Daarom is de e-learning uitgebreid met een nieuw onderdeel over de behandeling van deze patiëntengroep.

Andere aanpassingen zijn: Informatie over bloeddrukstreefwaarden is geactualiseerd; het deel over voetonderzoek is aangepast op basis van de meest recente werkbeschrijving.

Details
 

Doelgroep

E-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners

Procedure aanmelden

  • Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voror deze e-learning.
  • Vervolgens geeft u per e-mail uw NHG nummer door aan Doktersacademie.
  • Vervolgens vragen wij de de PIN voor u aan bij de NHG.
  • Zodra de e-learning voor u klaar staat in uw HA-webaccount, ontvangt u van de NHG bericht.

U dient zelf een NHG Ha-webaccount te hebben of anders een account aan te maken bij de NHG.

het NHG nummer dient u bij aanmelding per e-mail door te geven aan Doktersacademie

Veel gestelde vragen over uw NHG-Ha web accountnummer treft u hier aan.

Prijs

NHG- lid: € 47,00   /  niet NHG-lid: € 80,00  

Voormalig Catena en Dokterscoop deelnemers ontvangen een factuur voor bovengenoemd bedrag.

Voor deelnemers van Ketenzorg Friesland is deze e-learning gratis, uitsluitend wanneer zij zich hebben ingeschreven via Doktersacademie.

NB  Na controle of u bent ingeschreven bij KZF, wordt de factuur op € 0,00 gezet. 

Accreditatie

 ABC1:  2.5 punten;  NVvPO: 3 punten

Leden van de LV POH-GGZ en V&VN kunnen na voltooiing van de e-learning het certificaat downloaden en indienen bij hun eigen kwaliteitsregister

Doelstelling

Na het doornemen van deze E-learning:

  • Kent u het niet-medicamenteuze beleid bij diabetes mellitus
  • Kiest u een medicamenteuze behandeling die is toegesneden op de individuele patiënt
  • Kent u het stappenplan voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten
  • Hebt u inzicht in de inhoud van de jaarcontrole en uw rol daarbij
  • Kent u het beleid bij ( dreigende) ontregelingen en complicaties
Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij delen enige gegevens van u met de NHG vanwege uw inlog.   

Om vertraging in de aanvraag te voorkomen, verzoeken wij u gelijktijdig met het inschrijven, per e-mail het NHG lidmaatschapsnummer aan Doktersacademie door te geven.
Vragen over uw inlog, NHG Ha-webaccount en NHG nummer kunt u terug vinden op de website van de NHG

Overzicht