REDUX

Doelgroep

Huisartsen en Praktijkondersteuners in Friesland

Datum en locatie

Woensdag 26 juni 2019 bij het Stafkantoor Dokterszorg, K.R. Poststraat 70-72 in Heerenveen 

Tijd

17.45 - 20.45 uur (ontvangst is met eenvoudige maaltijd)

Prijs

€ 100,00 voor leden van Ketenzorg Friesland betalen. Niet leden betalen € 150,00

Sponsoring 

Nee

Accreditatie

3 punten

Docent

Frederik van Gemert en een longverpleegkundige


Inleiding en inhoud

In de REDUX komen de volgende onderwerpen aan bod.

Module 1: De kenmerken van een milde, een matig-ernstige en een ernstige exacerbatie bij COPD benoemen en uitleggen wat dit voor het te voeren beleid betekent.
Module 2: Een exacerbatieherkenning- en actieplan in samenspraak met de patiënt opstellen.
Module 3:Toelichten wat er op organisatorisch terrein in de eigen praktijk moet gebeuren om het exacerbatiemanagement te optimaliseren.


Doelstelling

 Na deze cursus kunt u patiënten met een  matig-ernstige en een ernstige exacerbatie bij COPD nog beter ondersteunen en uw exacerbatiemanagement optimaliseren.                                  

Programma

17.45–18.15 uur          

Ontvangst met eenvoudige maaltijd

18.15–19.00 uur  

Module 1

19.00–19.45 uur            

Module 2

19.45–20.00 uur

Pauze

20.00–20.45 uur

Module 3Inschrijven

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht