Stoppen met Roken Vervolgcursus

Inleiding en inhoud

De vervolgtraining is een verdiepende training. Wij raden aan ongeveer een jaar tussen beginnerstraining en de vervolgtraining te laten zitten. Het is in ieder geval van belang dat de deelnemers aan de vervolgtraining ruime ervaring hebben met de stoppen met roken begeleiding van patiënten.

De begeleiding van patiënten die willen stoppen met roken is intensief en vraagt om voldoende kennis rond gedragsverandering en inzicht in de eigen rol als hulpverlener. Daarnaast is het belangrijk om de zorg vanuit de huisartsenpraktijk goed te organiseren, zodat de patiënt geen hindernissen ervaart. De cursus is erkend door het Kwaliteitsregister Stop met Roken en telt daarom mee voor je herregistratie.

Er is onduidelijkheid rondom Stoppen met Roken (SMR) begeleiding binnen de ketenzorg. Op dit moment is ons beleid: als de POH Stoppen met Roken begeleiding geeft binnen de ketenzorg adviseren wij een herhaalcursus te volgen eens per 1,5 à 2 jaar. De SMR begeleiding valt binnen het ketentarief en mag niet apart gedeclareerd worden. Je hoeft hiervoor niet ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister. Ontvangt de patiënt begeleiding bij SMR dan wordt de medicatie vergoed door de zorgverzekeraar. 

Wat houdt dit precies in?
Voor (her)registratie als SMR-coach is de basistraining Starten met stoppen met roken en de vervolgtraining niet voldoende. Op KABIZ staat alle informatie m.b.t. het geldende competentieprofiel, erkende basisopleidingen en de overgangsregeling voor degenen die vóór 1 januari 2023 via de basistraining zijn geregistreerd als SMR-coach. Voor vragen over de overgangsregeling en hoe kan worden voldaan aan de vereisten op het gebied van Farmacotherapie en Evidence-based Gesprekstechnieken verwijzen wij naar info@kabiz.nl.

Details

Doelgroep

Praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, huisarts die de Basiscursus Stoppen met Roken hebben gevolgd

Datum18 april 2024

Tijd

van 10:00 - 17:00 uur (inclusief lunch)

LocatieKantoor Dokterszorg Friesland, K.R. Poststraat 70-72, Heerenveen

Prijs

€ 310,=

Ketenzorg Friesland deelnemers ontvangen 50% korting.

N.B. KZF deelnemers: op de factuur staat nog het bedrag van € 310,-  Na controle of je bent aangesloten bij KZF, wordt het bedrag aangepast.

Sponsoring 

n.v.t.

Accreditatie

6 accreditatiepunten: ABC-1 , Kwaliteitsregister V&VN, NVvPO en Kabiz.

Docent

Trimbos Instituut / Willie Kouwehoven - de Jong

Doelstelling

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke knelpunten kom je tegen in de huisartspraktijk
  • Wat zijn de laatste inzichten rond tabaksverslaving
  • Hoe kan ik complexe patiënten motiveren?

Er worden communicatievaardigheden getraind aan de hand van twee modellen:

  • De cirkel van gedragsverandering, in welke fase zit de patiënt en hoe speel  ik daarop in? Men oefent hierbij met de eerste stappen van het oplossingsgericht coachen.
  • Het Ouder--Volwassene-Kind model, wat gebeurt er bij de hulpverlener?

Complexe hulpverleningssituatie worden aan de hand van een intervisiemethode in groepjes besproken.  Je eigen casuïstiek kunt je per e-mail opsturen naar Doktersacademie, zodat die casus tijdens de cursus kan worden besproken.

Je maakt een plan voor de verdere implementatie in de huisartspraktijk, wat ga ik aanpakken en wat is de eerste stap?

Programma

vooraf

Het werken met praktijkvoorbeelden is voor deze vervolgtraining essentieel. Ter voorbereiding van de cursus verzoeken wij je  per e-mail naar Doktersacademie (info@doktersacademie.nl) te sturen:

  • een situatiebeschrijving volgens de richtlijnen uit de onderstaande casus beschrijving
  • welke specifieke leerwensen je hebt.

Via Doktersacademie ontvang je van tevoren een e-mail over het voorbereidend huiswerk.

  
Schrijf u direct in

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen wij je 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken vooraf aan de cursusdatum brengen wij je de volledige cursusprijs in rekening

Overzicht