Vervolgcursus Interpretatie Spirometrie

De rol van spirometrie in het beleid bij Astma en COPD
Inleiding en inhoud

Een spirometrie levert belangrijke aanvullende gegevens om het beleid te bepalen, naast anamnese en lichamelijk onderzoek.  

Details

De volgende zaken komen aan bod:

• Herhaling van betekenis spirometrie parameters, FVC, FER, FEV1 obstructie, restrictie en reversibiliteit
• Diagnose COPD en/of Astma niet alleen op basis van spirometrie uitslag.
• Welke informatie geeft een spirometrie uitslag dan wel in het diagnostisch proces?
• Kennis van behandeldoelen astma en COPD
• Inzicht in wanneer een follow-up spirometrie geïndiceerd is
• Jaarlijks bepalen van ziektelast voor te volgen beleid het komend jaar
• Meer begrip voor ACOS diagnostiek en behandeling
• De rol van spirometrie bij bepaling hoe goed astma gecontroleerd is


Doelgroep

Huisartsen en Praktijkondersteuners

Datum en locatie

3 september 2019 op het Stafkantoor van Dokterszorg in Heerenveen

Tijd

17.30 -21.30 uur

Prijs

€ 165,00. Voor leden van Ketenzorg Friesland is deze cursus gratis, waarbij wel annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht.
Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de volledige cursusprijs in rekening.

Sponsoring 

-

Accreditatie

3 punten voor ABC1, NvVPO en Kabiz. Leden van V&VN ontvangen een certificaat

Docent

Hetty Cox van DOKh en longarts Marten de Vries


Doelstelling

In deze cursus leert u welke relevante informatie u uit een verslag van een elders gemaakte spirometrie kunt halen.
In deze scholing gaat het ook om gezamenlijk beleid te bepalen per ingebrachte casus.
Want, elke deelnemer of deelnemerskoppel brengt een casus in met de volgende gegevens:
- anamnese
- voorgeschiedenis en medicatie
- lichamelijk onderzoek
- spirometrie uitslag
- vragenlijst
- ander aanvullend onderzoek en een vraagstelling wat het knelpunt bij deze casus is.
Zodra u bent ingeschreven, sturen wij u een format casus toe, waarmee u aan de slag kunt gaan.

Programma

17.30-18.00 uur

Inloop met eenvoudig buffet

18.00-19.30 uur

Eerste deel van de cursus

19.30-20.00 uur

Koffie- theepauze

20.00-21.30 uur

Tweede deel van de cursus

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht