Interpretatie Spirometrie


Inleiding en inhoud

Een spirometrieonderzoek is essentieel in de diagnostiek van COPD en astma en in bepaalde situaties ook zeer zinvol in de monitoring van de behandeling van obstructieve longziekten. Bij veel praktijken wordt het spirometrie onderzoek elders verricht, in een huisartsen laboratorium of ziekenhuis en krijgt de praktijk een uitslag van dit onderzoek. De huisarts en POH bepalen dan mede aan de hand van deze uitslag de diagnose, beleid en behandeling.

Basale kennis van het spirometrie onderzoek en begrip over de uitkomsten en valkuilen in de interpretatie zijn essentieel voor het goed verwerken van de spirometrie uitslag in de praktijk.


"Wat wil die spirometrie mij vertellen"

Deze cursus is bedoeld voor de huisartsenpraktijken die niet zelf spirometrie uitvoeren en het spirometrie onderzoek door anderen laten uitvoeren. Wanneer is er een indicatie voor spirometrie onderzoek? Wat moet u met de termen obstructie, restrictie, reversibiliteit, Z score en hyperinflatie? Hoe kunt u deze uitslag gebruiken in uw beleid voor astma en COPD patiënten?

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners

Datum en locatie

13 juni 2019 in De Lawei in Drachten

Tijd

17.30-21.15 uur; we beginnen met een eenvoudige avondmaaltijd

Prijs

135,00

Sponsoring

nee

Accreditatie

3 punten - registers voor huisartsen, KABIZ en NVvPO

Docent

Hetty Cox, huisarts & kaderarts Astma COPD

Doelstelling
In één avond bent u geheel op de hoogte van de zin en onzin van spirometrie.

In deze scholing:

  • wordt de basis van  de systematiek van interpretatie van de spirometrie uitgelegd,
  • wordt duidelijk wat de knelpunten en valkuilen bij een spirometrie uitslag zijn
  • wordt de relevantie van vragenlijsten, CCQ,ACQ en MRC behandeld
  • brengt u de spirometrie uitslag in verband met de vragenlijsten en uw anamnese/ onderzoek om tot een beleid te kunnen komen

Deze cursus staat bol van herkenbare en leerzame casuïstiek, zodat u het geleerde snel in uw praktijk toe kunt passen.

Inschrijven

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht