Wet Zorg en Dwang via e-learning

Inleiding en inhoud

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan, ter vervanging van de Wet Bopz. In de Wet zorg en dwang zijn de criteria rondom onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening vastgelegd. Deze cursus legt de wet op een laagdrempelige en beknopte manier uit en richt zich door middel van casuïstiek op de praktische betekenis voor de zorgverlener.
Disclaimer:
Deze cursus is ontwikkeld met de informatie die in januari 2020 bekend was over de Wet zorg en dwang. Op dat moment waren er nog onduidelijkheden in de uitwerking van de wet. Het signaal is bekend bij de minister dat er nog verdere specificaties nodig zijn. De minister heeft in juni 2019 bekend gemaakt dat 2020 een overgangsjaar wordt. Het is dus goed mogelijk dat op korte termijn nieuwe informatie vrijkomt of bestaande zaken nog wijzigen, waardoor de cursus niet meer actueel is. We streven ernaar om de cursus in de toekomst van updates te voorzien, wanneer hier aanleiding voor is.

Details

Doelgroep

HA en POH

Link

Eén werkdag ná inschrijving ontvang je een link met behulp waarvan je je kunt inschrijven

Tijd

Je volgt deze cursus wanneer het je uitkomt in je eigen werkomgeving of thuis

Prijs

€ 26,00

Sponsoring 

-

Accreditatie

2 punten alléén bij V&VN

Doelstelling

Na het doorlopen is de cursist bekend met de Wet zorg en dwang, voor zover deze van belang is voor zijn/haar dagelijkse werkzaamheden. Hij/zij kan benoemen wat onvrijwillige zorg is en in welke situaties deze ingezet mag worden. Daarbij weet de cursist welke stappen gevolgd moeten worden indien de Wet Zorg en dwang van toepassing is.


Schrijf je direct in

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht