Workshop :"Grip op leidinggeven voor Praktijkmanagers"

Inleiding en inhoud

Grip op leidinggeven is een praktijkgerichte workshop waarbij centraal staan concrete, realistische praktijksituaties. Hoe kunnen actuele casussen vanuit de rol als praktijkmanager aangepakt worden en wat zijn daarbij overwegingen en aandachtspunten. Speciale aandacht is er voor de rol en positionering van de praktijkmanager, het werkgeverschap van en de omgang met de praktijkhouders en het hanteren van spanningen en fricties.

De praktijksituaties zijn het vertrekpunt voor het behandelen van het onderwerp.  De situaties kunnen gaan over:

  • Hoe wordt het werkgeverschap ingevuld in de praktijk
  • Hoe en door wie wordt er leiding gegeven
  • Wat is de rol, taak en verantwoordelijkheden praktijkmanager t.a.v. medewerkers
  • Interactie tussen en omgaan met medewerkers
  • Het bespreken van lastige kwesties en het aanspreken van medewerkers
  • Voorbereiden en voeren van functionerings-/ beoordelingsgesprekken
  • Het geven en ontvangen van feedback
  • Fricties en spanningen in praktijk
Details

Doelgroep

Praktijkmanagers

Datum en tijd

1 juni 2022  van 9.00 - 14.00 uur locatie

Locatie

De Fabriek , James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden

Prijs

€ 100,00

Accreditatie

n.v.t

Docent

Petra van der Horst, senior coach bij  de LHV betrokken bij HA-praktijken waar samenwerkings-, leiderschaps- en personele vraagstsukken spelen,  docent huisartsenopleidingen, coach HA-praktijkhouders en HA-opleiders.

Inbreng eigen casuïstiek

De workshop is gebaseerd op de inbreng van eigen, actuele casussen waar jullie als praktijkmanagers bij betrokken zijn. 
Heb je een praktijksituatie waar je mee puzzelt en waar je graag eens een ander licht op laat schijnen, kun je deze casus voor 26 mei a.s. versturen naar:  petra@horstconsult.nl
Als er veel casussen zijn, kiest de docent een aantal uit die verschillend zijn van elkaar zodat er tijdens de workshoip aandacht is voor diverse aspecten.

Programma

 9.00 - 10.15  uur 

Start programma

10.15 - 10.30 uur

Pauze

10.30 - 12.00 uur

Vervolg programma

12.00 - 12.45 uur

Lunch

12.45 - 14.00 uur

Vervolg programma

 

 

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht