EKC en toetsgroepen

De functie van Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) is ontwikkeld om kwaliteitseisen te stellen om zo de kwaliteit van de intercollegiale toetsing te borgen en naar een hoger plan te tillen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de functie van EKC. 

Wat doet een Erkend Kwaliteitsconsultent (EKC)?

De EKC heeft een aantal verantwoordelijkheden. Dit zijn: 

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden)
De EKC heeft als taken:
 • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen huisartsengroepen of andere samenwerkingsverbanden
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen
 • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep
 • Het registreren van nascholing in GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) 
 • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker)
 • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering
 • Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling
 • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten
Toetsgroepen 

Nascholing in kleine vaste toetsgroepen is bij huisartsen al vele jaren een veelgebruikte vorm van scholing. In eerste instantie met name groepen voor farmacotherapieoverleg (FTO). Tegenwoordig is  ook intervisie een populaire methode voor toetsgroepen. Aanvragen voor accreditatie van de toetsgroepen kunt u hier indienen. Wij zorgen ervoor dat de aanvragen zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Onze PAM neemt de aanvragen in behandeling. U kunt hier  de folder voor EKC en toetsgroepen downloaden. Meer informatie over accreditatie van toetsgroepen en de formulieren vindt u op de pagina accreditatie scholingen.  Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Aanvragen van ziekenhuizen en ‘derden’ kunt u versturen aan de afdeling accreditatie van Doktersacademie