Doktersacademie Friesland biedt zoveel mogelijk geaccrediteerde nascholingen aan. Ook andere aanbieders van nascholingen ten behoeve van de huisartsenzorg kunnen accreditatie van hun nascholingen aanvragen bij de Doktersacademie. Voor het aanvragen van accreditatie gelden vaste procedures, randvoorwaarden en tarieven. Deze kunt u met de noodzakelijke formulieren vinden onder de knoppen links op deze pagina. De Doktersacademie hanteert dezelfde tarieven als het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH).

Accreditatie Nascholingen Huisartsen
Doktersacademie Friesland heeft een zogenaamde Instellingsaccreditatie IA 06. Dit betekent dat wij scholing voor artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (allen vallend onder cluster 1 (ABC1) van de CvAH) mogen accrediteren. Met ingang van januari 2011 mogen wij ook scholing accrediteren voor andere specialisten, mits het algemene (en dus niet vak-inhoudelijke scholing voor een specifieke specialisatie) betreft. Deze scholing valt dan onder de ABAN.

Of de scholing in aanmerking komt voor accreditatie en zo ja, voor hoeveel punten, wordt beoordeeld door een onafhankelijke ‘Perifeer Accreditatie Medewerker’ (PAM). Henk Stelma is de PAM in Friesland.

Aanvragen accreditatie voor specialisten en andere disciplines in de zorg
Voor wel-vak-inhoudelijke nascholing van andere specialisaties kan ook accreditatie worden aangevraagd. De PAM kan hierbij echter niet beoordelen of de nascholing in aanmerking komt voor accreditatie en zo ja, voor hoeveel punten. Deze aanvragen worden daarom doorgestuurd naar de betreffende wetenschappelijke verenigingen. Elke vereniging beoordeelt zelf de nascholing en hanteert hiervoor ook eigen tarieven. Raadpleeg voor hun procedures en tarieven de websites van de betreffende wetenschappelijke verenigingen of informeer via accreditatie@doktersacademie.nl

Accreditatie nascholingen Doktersassistentes
Doktersacademie Friesland beschikt sinds oktober 2013 over de instellingsaccreditatie van het CADP waarmee wij de nascholingen voor de Doktersassistentes mogen accrediteren. Vanzelfsprekend dienen de nascholingen wel aan de kwaliteitseisen van het CADP te voldoen.