Caspir cursus 1-5 najaar 2020 t/m voorjaar 2021

In samenwerking met Chiesi College en Astra Zeneca


Doelgroep           Huisartsen en POH
Datum en            Module 2  -> dinsdag 15 september 2020, Stafkantoor van Dokterszorg in Heerenveen
                                 Module 5  -> wordt vastgesteld tijdens Module 2; vindt plaats tijdens het voorjaar van 2021.
                                  Locatie blijft dezelfde, namelijk Stafkantoor Dokterszorg Heerenveen.
Tijd:                      17.45 - 21.30 uur
Aanmelding     Onderaan deze site kunt u zich aanmelden.
Kosten*            € 485,00 per deelnemer.
                              De cursus is bedoeld als koppelcursus (HA plus POH). Voor individuele deelnemers (als u niet deelneemt als koppel) 
                              kan een toeslag in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke meerkosten (module 3 & 4).
                              * Kosten onder voorbehoud van mogelijke prijswijzigingen.
Sponsoring   Ja, Chiesi.
Accreditatie  9 (wordt na afloop van alle vijf bijeenkomsten toegekend aan de hand van de parafen op alle presentielijsten)

Docenten:
Frederik van Gemert, kaderhuisarts Astma/COPD
Jolanda Kuijvenhoven, longarts MCL
Loes Fokkema, longfunctieanalist MCL 
Inleiding
De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Doelstelling is om met behulp van spirometrie patiënten met longklachten beter te kunnen helpen.

De Caspircursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten. Voor deelnemers aan de keten die de spirometrie hebben uitbesteed, wordt momenteel gewerkt aan een alternatieve cursus.

Als u de Caspircursus met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u een certificaat van de CAHAG. U bent dan officieel Caspir-geregistreerd. Om uw registratie te behouden, dient u uw kennis en kunde up to date te houden.  Elke 3 jaar dient u zich te her-registreren. Dat kan door 2 keer in de drie jaar (nadat u het certificaat heeft behaald) een module 6 bijeenkomst bij te wonen en eenmaal een nieuw portfolio in te leveren. Wij organiseren een paar keer per jaar module 6. U kunt er ook voor kiezen één keer per 3 jaar Caspir-online te volgen via de CAHAH en één keer module 6 te volgen en een portfolio in te leveren.
U bent er zelf verantwoordelijk voor tijdig de genoemde cursussen te volgen en uw portfolio in te leveren.
Voldoet u elke drie jaar aan de eisen, dan krijgt u van de CAHAG een HERcertificaat.

Eisen hercertificering
Caspir-online
Caspir module 6
Caspir portfolio voor hercertificering


Caspir basiscursus

Modules
Module 1:   Doornemen van theorie via e-learning (zie ook onder 'Huiswerk')
Module 2:   Bijeenkomst op bovenstaande data (accr. 3 uur)
                         Als u de cursusmap nog niet heeft ontvangen, ontvangt u hem tijdens deze bijeenkomst.
                        - Begintoets
                        - Korte achtergrond van spirometrie
                        - Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn
                        - Inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie
                        - Start van de interpretatie
Module 3:    Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium (accr. 2 uur) 
                         Op afspraak met de longfunctieanalist                                                                                                               
Module 4:    In de praktijk vullen van een portfolio met eigen spirometrie-testen
                         Te beantwoorden vragen voor in het portfolio
                         Beoordelingsformulier voor spiro's
                         Beoordeling van portfolio door een longfunctieanalist (accr. 1 uur)
Module 5:    Avondnascholing op een nog nader te bepalen datum (accr. 3 uur)
                        - Voorbereiden Casus volgens vast format (zie onder bij 'Documenten CAHAG')
                        - Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
                        - Interpretatie van de eigen casuïstiek
                        - Organisatie spirometrie
                        - Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
                        - Praktijkexamen en afsluitende kennistoets

Huiswerk
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst heeft u de e-learning module (module 1) doorgenomen. De inlogcodes voor de e-learning ontvangt u ca. twee weken voorafgaand aan de module 2. Voor de module 4 dient u een portfolio samen te stellen. De eisen die worden gesteld aan het portfolio staan in de cursusmap die u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangt via de sponsor. Voor de module 5 dient u een presentatie voor te bereiden.

Documenten voor portfolio
Inhoud portfolio
Beoordelingsformulier spiro's
Vragenlijst voor in portfolio

Documenten CAHAG t.b.v. van de voorbereiding van de presentatie tijdens module 5
Format PowerPoint presentatie
Instructie Spirometrie verwerken in PowerPoint
Voorbeeld presentatie

Inschrijven
De deelnemers op de wachtlijst kunnen zich aanmelden via info@doktersacademie.nl. Inschrijven kan tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, waarbij geldt vol=vol.  

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht