Caspir cursus Modules 1-5 vanaf oktober 2024

Inleiding

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is bedoeld voor huisartsen en  praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Doelstelling is om, met behulp van spirometrie, patiënten met longklachten beter te kunnen helpen. De Caspircursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten. Als u de Caspircursus met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u een certificaat van de CAHAG. U bent dan officieel Caspir-geregistreerd. Om uw registratie te behouden, dient u uw kennis en kunde up- to-date te houden.  Elke 3 jaar dient u zich te her-registreren. Dat kan door 2 keer in de drie jaar (nadat u het certificaat heeft behaald) een module 6 bijeenkomst bij te wonen en eenmaal een nieuw portfolio in te leveren.

Wij organiseren een paar keer per jaar de cursus Caspir module 6. U kunt er ook voor kiezen één keer per 3 jaar de Caspir online scholing bij de CAHAG en één keer module 6 te volgen en een portfolio in te leveren óf Training on the Job te regelen.
U bent er zelf verantwoordelijk voor tijdig de hercertificering te regelen. Voldoet u elke drie jaar aan de eisen, dan krijgt u van de CAHAG een HERcertificaat.

Alle informatie over deze Caspircursus op een rij:

Doelgroep         Huisartsen en POH
Datum                 Module 2  -> 10 oktober 2024
                                Module 5  -> Dit wordt bepaald op 10 oktober 2024. 
                                Locatie is Stafkantoor Dokterszorg Heerenveen.
Tijd:                      17.45 - 21.30 uur
Aanmelding     Onderaan deze site kunt u zich aanmelden.
Kosten*             € 550,00 per deelnemer.
                              De cursus is bedoeld als koppelcursus (HA plus POH), maar mag ook individueel worden gevolgd.

Sponsor            Astra Zeneca.
Accreditatie  9 (wordt na afloop van alle vijf bijeenkomsten toegekend aan de hand van de parafen op alle presentielijsten)

Docenten:
Frederik van Gemert, Kaderhuisarts Astma/COPD
Kor Johan Koning, Longarts
Loes Fokkema, Longfunctieanalist MCL 
Modules
Module 1:   Doornemen van theorie via e-learning. U ontvangt ruim 2 weken vóór aanvang van Module 2 informatie van de CAHAG met behulp waarvan u
                        uw huiswerk kan maken via de digitale leeromgeving van de CAHAG.
Module 2:   Bijeenkomst op 10 oktober 2024
                        - Begintoets
                        - Korte achtergrond van spirometrie
                        - Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn
                        - Inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie
                        - Start van de interpretatie
Module 3:    Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium                                                                                                                                 
Module 4:    In de praktijk vullen van een portfolio met eigen spirometrie-testen
                         Te beantwoorden vragen voor in het portfolio
                         Beoordelingsformulier voor spiro's
                         Beoordeling van portfolio door de longfunctieanalist  die u ontmoet bij Module 2
Module 5:    Avondnascholing in het voorjaar van 2025
                        - Voorbereiden Casus volgens vast format (zie onder bij 'Documenten CAHAG')
                        - Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
                        - Interpretatie van de eigen casuïstiek
                        - Organisatie spirometrie
                        - Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
                        - Praktijkexamen en afsluitende kennistoets

Documenten CAHAG t.b.v. van de voorbereiding van de presentatie tijdens module 5

Format powerpointpresentatie
Instructie Spirometrie verwerken in Powerpoint
Voorbeeld Presentatie

Inschrijven
U kunt zich inschrijven onderaan deze pagina. Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 

 

Overzicht