Menu

Caspir module 6


In samenwerking met Astra Zeneca of Chiesi


Doelgroep:               Huisartsen en POH
Datum en locatie:    Datum : 17 september of 17 oktober of 4 december 2019

                                Locatie : Stafkantoor Dokterszorg in Heerenveen (dit geldt voor alle drie de cursussen)
Tijd:                         18.15 - ca. 21.30 uur
                                vanaf 17.45 uur inloop met een eenvoudige warme maaltijd
Aanmelding:             U kunt zich via deze website aanmelden (zie onderaan deze pagina).
Kosten:                     € 0,- aangeboden door Ketenzorg Friesland (KZF) voor de bij KZF aangesloten deelnemers
                                NB: Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de cursus betaalt u geen annuleringskosten. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand
                                 aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de
                                 volledige cursusprijs in rekening. De kosten zijn € 107,50 voor huisartsen en € 85,00 voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
Sponsoring:              ja
Accreditatie:            3 punten

Docenten
Frederik van Gemert, kaderhuisarts Astma/COPD samen met een longarts en met een longfunctieanalist.

Inleiding
Iedereen die de Caspir-cursus heeft gedaan en daar een certificaat voor heeft ontvangen, dient zijn of haar kennis actueel te houden door 2 x per 3 jaar een ‘terugkom’-scholing te volgen. Dit is module 6. Daarnaast dient u in die periode een portfolio in te leveren. De eisen voor de hercertificering van de Caspir kunt u hier downloaden. Voor het inleveren van een portfolio vindt u meer informatie op de pagina Caspir portfolio voor hercertificering.

Caspir-online
De CAHAG biedt de mogelijkheid aan om één van de twee herhalingscursussen online te volgen via Caspir-online. In plaats van de avond bijeenkomst, kunt u dan maandelijks een casus insturen en beoordelen. U doet dit dan gedurende een jaar elke kalendermaand (dus 12 x). Na afloop voldoet u dan aan dezelfde criteria als na afloop van een fysieke bijeenkomst.

Accreditatie
Deze module 6 is geaccrediteerd voor 3 nascholingspunten door de CAHAG.

Huiswerk
Deelnemers aan de module 6 dienen een korte presentatie met een casus voor te bereiden.

Documenten CAHAG t.b.v. van de voorbereiding op de module 6 bijeenkomst
Format PowerPoint presentatie
Instructie Spirometrie verwerken in PowerPoint
Voorbeeld van aan te leveren spiro voor module 6

Programma
17:45 - 18:15 uur           ontvangst met eenvoudig warm buffet

18:15 - 19:45 uur           aanvang presentaties eigen ingebrachte casuïstiek door de deelnemers met feedback
                                    door de longarts, longfunctie-analist en kaderarts

19.45 - 20.00 uur           pauze
20:00 - 20:45 uur           tweede deel van de presentaties door de deelnemers
20:45 - 21:30 uur           afronding en evaluatie

Inschrijven
Heeft u al een inlogcode, klik dan op de vermelde datum. Onder ‘vrij’ kunt u zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heeft u nog geen inlogcode, vraag deze dan aan via de volgende link: ‘contact’. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de cursus, waarbij geldt vol = vol. 

Overzicht

Menu