Caspir module 6

In samenwerking met Astra Zeneca

Doelgroep:               Huisartsen en POH
Datum en locatie:    Datum : dinsdag 18 juni 2019

                                Locatie : Van der Valk Leeuwarden
Tijd:                         18.15 - ca. 21.30 uur
                                vanaf 17.45 uur inloop met een eenvoudige warme maaltijd
Aanmelding:             U kunt zich via deze website aanmelden (zie onderaan deze pagina).
Kosten:                     € 0,- aangeboden door Ketenzorg Friesland (KZF) voor de bij KZF aangesloten deelnemers
                                NB: Bij afmelding binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst worden administratiekosten (€ 25,-)
                                doorberekend voor het zoeken van een vervanger tenzij u zelf een vervanger kunt vinden. Bij afmelding
                                binnen 5 werkdagen of afwezigheid zonder kennisgeving worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht.
                                € 107,50 voor huisartsen
                                € 85,00 voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
Sponsoring:              ja, aangevraagd
Accreditatie:            3

Docenten
Frederik van Gemert, kaderhuisarts Astma/COPD samen met Jolanda Kuijvenhoven, longarts en met een longfunctieanalist.

Inleiding
Iedereen die de Caspir-cursus heeft gedaan en daar een certificaat voor heeft ontvangen, dient zijn of haar kennis actueel te houden door 2 x per 3 jaar een ‘terugkom’-scholing te volgen. Dit is module 6. Daarnaast dient u in die periode een portfolio in te leveren. De eisen voor de hercertificering van de Caspir kunt u hier downloaden. Voor het inleveren van een portfolio vindt u meer informatie op de pagina Caspir portfolio voor hercertificering.

Caspir-online
De CAHAG biedt de mogelijkheid aan om één van de twee herhalingscursussen online te volgen via Caspir-online. In plaats van de avond bijeenkomst, kunt u dan maandelijks een casus insturen en beoordelen. U doet dit dan gedurende een jaar elke kalendermaand (dus 12 x). Na afloop voldoet u dan aan dezelfde criteria als na afloop van een fysieke bijeenkomst.

Accreditatie
Deze module 6 is geaccrediteerd voor 3 nascholingspunten door de CAHAG.

Huiswerk
Deelnemers aan de module 6 dienen een korte presentatie met een casus voor te bereiden.

Documenten CAHAG t.b.v. van de voorbereiding op de module 6 bijeenkomst
Format PowerPoint presentatie
Instructie Spirometrie verwerken in PowerPoint
Voorbeeld van aan te leveren spiro voor module 6

Programma
17:45 - 18:15 uur           ontvangst met eenvoudig warm buffet

18:15 - 19:15 uur           aanvang scholing met presentatie door de kaderarts i.s.m. de longarts en de longfunctieanalist
19:15 - 19.45 uur           aanvang presentaties eigen ingebrachte casuïstiek door de deelnemers met feedback
                                     door de longarts, longfunctie-analist en kaderarts

19.45 - 20.00 uur           pauze
20:00 - 20:45 uur           tweede deel van de presentaties door de deelnemers
20:45 - 21:30 uur           afronding en evaluatie

Inschrijven
Deelnemers op de wachtlijst ontvangen een uitnodiging tot voorinschrijving. Zij kunnen zich aanmelden via info@doktersacademie.nl. De overgebleven plaatsen worden 6 weken voorafgaand aan de bijeenkomst opengezet. Vanaf dat moment kunt u zich hieronder aanmelden. Heeft u al een inlogcode, klik dan op de vermelde datum. Onder ‘vrij’ kunt u zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heeft u nog geen inlogcode, vraag deze dan aan via de volgende link: ‘contact’. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de cursus, waarbij geldt vol = vol. Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.Overzicht