Caspir cursus 28 nov 2019 tot en met 2 juni 2020

In samenwerking met Astra Zeneca

Inleiding en inhoud

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Doelstelling is om met behulp van spirometri, de patiënten met longklachten beter te kunnen helpen.
De Caspircursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten. Voor deelnemers aan de keten die de spirometrie hebben uitbesteed, wordt momenteel gewerkt aan een alternatieve cursus.
Als u de Caspircursus met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u een certificaat van de CAHAG. U bent dan officieel Caspir-geregistreerd. Om uw registratie te behouden, dient u uw kennis en kunde up to date te houden. Elke 3 jaar dient u zich te her-registreren. Dat kan door 2 keer in de drie jaar (nadat u het certificaat heeft behaald) een module 6 bijeenkomst bij te wonen en eenmaal een nieuw portfolio in te leveren. Wij organiseren een paar keer per jaar module 6. U kunt er ook voor kiezen één keer per 3 jaar Caspir-online te volgen via de CAHAH en één keer module 6 te volgen en een portfolio in te leveren.U bent er zelf verantwoordelijk voor tijdig de genoemde cursussen te volgen en uw portfolio in te leveren.Voldoet u elke drie jaar aan de eisen, dan krijgt u van de CAHAG een HERcertificaat.

Eisen hercertificering

Caspir-online

Caspir module 6

Caspir portfolio voor hercertificering

Huiswerk

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst heeft u de e-learning module( module 1) doorgenomen. De inlogcodes voor de e-learning ontvangt u ca. twee weken voorafgaand aan de module 2. Module 3 houdt in dat u een aantal uren met de longfunctie-analist meeloopt. Voor de module 4 dient u een portfolio samen te stellen. De eisen die worden gesteld aan de portfolio staan in de cursusmap die u bij de eerste bijeenkomst ontvangt. In de alinea hieronder ziet u staan welke documenten u dient te gebruiken voor deze portfolio. Voor deze module 4 dient u een presentatie voor te bereiden. Module 5 is het examen. De datum daarvan wordt vastgesteld tijdens de bijeenkomst van Module 2. Gemiddeld zit daar zes maanden tussen.

Documenten voor portfolio

Inhoud Portfolio Caspir 4 

Beoordelingsformulier spiro's

Vragenlijst voor in portfolio


Doelgroep

Huisartsen en POH

Datum en locatie

Module 2 vond plaats op 28 november 2019 op het Stafkantoor van Dokterszorg Heerenveen. 

Module 5 gaat plaatsvinden op dinsdag 2 juni 2020 op het Stafkantoor Dokterszorg in Heerenveen.

Tijd

17.45- 21.30 uur

Prijs

 € 485,00 per deelnemer.
 De cursus is bedoeld als koppelcursus (HA plus POH). Dit is niet verplicht
Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de volledige cursusprijs in rekening.

Sponsoring 

Ja, door Astra Zeneca

Accreditatie

9 (wordt na afloop van alle vijf bijeenkomsten toegekend aan de hand van de parafen op alle presentielijsten)

Docent

Frederik van Gemert, kaderarts Astma/COPD samen met longarts Jolanda Kuijvenhoven en longfunctieanalist Loes Fokkema
Inschrijven

U kunt zich voor deze cursus niet meer inschrijven..

Overzicht