Caspir cursus Module 1 tot en met 5 vanaf 28 nov 2019 tot en met najaar 2020

In samenwerking met Astra Zeneca

Inleiding en inhoud

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Doelstelling is om met behulp van spirometri, de patiënten met longklachten beter te kunnen helpen.
De Caspircursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten. Voor deelnemers aan de keten die de spirometrie hebben uitbesteed, wordt momenteel gewerkt aan een alternatieve cursus.
Als u de Caspircursus met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u een certificaat van de CAHAG. U bent dan officieel Caspir-geregistreerd. Om uw registratie te behouden, dient u uw kennis en kunde up to date te houden. Elke 3 jaar dient u zich te her-registreren. Dat kan door 2 keer in de drie jaar (nadat u het certificaat heeft behaald) een module 6 bijeenkomst bij te wonen en eenmaal een nieuw portfolio in te leveren. Wij organiseren een paar keer per jaar module 6. U kunt er ook voor kiezen één keer per 3 jaar Caspir-online te volgen via de CAHAH en één keer module 6 te volgen en een portfolio in te leveren.U bent er zelf verantwoordelijk voor tijdig de genoemde cursussen te volgen en uw portfolio in te leveren.Voldoet u elke drie jaar aan de eisen, dan krijgt u van de CAHAG een HERcertificaat.


Doelgroep

Huisartsen en POH

Datum en locatie

Module 2 vond plaats op 28 november 2019 op het Stafkantoor van Dokterszorg Heerenveen. 

Module 5 gaat plaatsvinden op een nader te bepalen datum na de zomer van 2020 op het Stafkantoor Dokterszorg in Heerenveen.
(Stond gepland voor 2 juni 2020, maar is i.v.m. het Coronavirus tot nader order uitgesteld).

Tijd

17.45- 21.30 uur

Prijs

 € 485,00 per deelnemer.
 De cursus is bedoeld als koppelcursus (HA plus POH). Dit is niet verplicht
Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de volledige cursusprijs in rekening.

Sponsoring 

Ja, door Astra Zeneca

Accreditatie

9  (wordt na afloop van alle vijf bijeenkomsten toegekend aan de hand van de parafen op alle presentielijsten)

Docenten

Frederik van Gemert, kaderarts Astma/COPD samen met longarts Jolanda Kuijvenhoven en longfunctieanalist Loes Fokkema


Modules

Module 1:   Doornemen van theorie via e-learning. U ontvangt, via de Doktersacademie, 2 weken vóór aanvang van Module 2 een link met behulp waarvan u
                        uw huiswerk kan maken. 

Module 2:   Bijeenkomst op 28 november 2019

                        Inhoud:

                        - Begintoets

                        - Korte achtergrond van spirometrie

                        - Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn

                        - Inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie

                        - Start van de interpretatie

Module 3:    Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium 

                         Op afspraak met de longfunctieanalist  die u ontmoet bij Module 2 .                                                                                                             

Module 4:    In de praktijk vullen van een portfolio met eigen spirometrie-testen. 

                        Te beantwoorden vragen voor in het portfolio

                        Beoordelingsformulier voor spiro's

                         De beoordeling van het portfolio wordt verzorgd door de longfunctieanalist  die u ontmoet bij Module 2

Module 5:    Avond-nascholing op een nog nader te bepalen datum (deze datum was vastgesteld op 2 juni 2020; is i.v.m. de Coronacrises tot nader order uitgesteld).

                        - Voorbereiden Casus volgens vast format (zie onder bij 'Documenten CAHAG')

                        - Nabespreken van de praktijkvoorbeelden

                        - Interpretatie van de eigen casuïstiek

                        - Organisatie spirometrie

                        - Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles

                        - Praktijkexamen en afsluitende kennistoets

Hieronder vindt u documenten van de CAHAG t.b.v. de voorbereiding van uw presentatie van Module 5:

Format Powerpointpresentatie
Instructie Spirometrie verwerken in Powerpoint
Voorbeeld presentatie


Inschrijven

U kunt zich voor deze cursus niet meer inschrijven..

Overzicht