Caspir cursus Module 1 tot en met 5 

In samenwerking met GSK

Inleiding en inhoud

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Doelstelling is om met behulp van spirometri, de patiënten met longklachten beter te kunnen helpen.
De Caspircursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten. Voor deelnemers aan de keten die de spirometrie hebben uitbesteed, wordt momenteel gewerkt aan een alternatieve cursus.
Als u de Caspircursus met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u een certificaat van de CAHAG. U bent dan officieel Caspir-geregistreerd. Om uw registratie te behouden, dient u uw kennis en kunde up to date te houden. Elke 3 jaar dient u zich te her-registreren. Dat kan door 2 keer in de drie jaar (nadat u het certificaat heeft behaald) een module 6 bijeenkomst bij te wonen en eenmaal een nieuw portfolio in te leveren. Wij organiseren een paar keer per jaar module 6. U kunt er ook voor kiezen één keer per 3 jaar Caspir on-line te volgen via de CAHAH en één keer module 6 te volgen en een portfolio in te leveren óf Training on the Job te regelen.
U bent er zelf verantwoordelijk voor om tijdig uw hercertificering te regelen.
Voldoet u elke drie jaar aan de eisen, dan krijgt u van de CAHAG een HERcertificaat.

Doelgroep

Huisartsen en POH

Datum en locatie

Module 2 vond plaats op 11 oktober 2022 op het Stafkantoor van Dokterszorg Heerenveen. 

Module 5 vindt plaats op 13 april 2023 van 17.45-21.30 uur op kantoor Dokterszorg in Heerenveen.

Tijd

17.45- 21.30 uur

Prijs

 € 550,00 per deelnemer.
 De cursus is bedoeld als koppelcursus (HA plus POH). Dit is niet verplicht
Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de volledige cursusprijs in rekening.

Sponsoring 

Ja, door GSK

Accreditatie

9  (wordt na afloop van alle vijf bijeenkomsten toegekend aan de hand van de parafen op alle presentielijsten)

Docenten

Frederik van Gemert, kaderarts Astma/COPD samen met longarts Jan van der Maten en longfunctieanalist Loes Fokkema

 

Modules

Module 1:   Doornemen van theorie via e-learning. U ontvangt, via de Doktersacademie, 2 weken vóór aanvang van Module 2 een link met behulp waarvan u
                        uw huiswerk kan maken. 

Module 2:   Bijeenkomst op 11 oktober 2022

                        Inhoud:

                        - Begintoets

                        - Korte achtergrond van spirometrie

                        - Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn

                        - Inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie

                        - Start van de interpretatie

Module 3:    Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium 

                         Op afspraak met de longfunctieanalist  die u ontmoet bij Module 2 .                                                                                                             

Module 4:    In de praktijk vullen van een portfolio met eigen spirometrie-testen. 

                        Te beantwoorden vragen voor in het portfolio

                        Beoordelingsformulier voor spiro's

                         De beoordeling van het portfolio wordt verzorgd door de longfunctieanalist  die u ontmoet bij Module 2

Module 5:    Examen (datum wordt vastgesteld tijdens module 2)

                        - Voorbereiden Casus volgens vast format (zie onder bij 'Documenten CAHAG')

                        - Nabespreken van de praktijkvoorbeelden

                        - Interpretatie van de eigen casuïstiek

                        - Organisatie spirometrie

                        - Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles

                        - Praktijkexamen en afsluitende kennistoets

Hieronder vindt u documenten van de CAHAG t.b.v. de voorbereiding van uw presentatie van Module 5:

Fortmat Powerpointpresentatie

Instructie Spirometrie verwerken in Powerpoint

Voorbeeld presentatie
 

Inschrijven

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door te klikken op de datum hieronder.

Overzicht