EPA: Module 1: Farmacotherapie en herstel ondersteunend werken

Inleiding en inhoud

Het scholingsplan EPA patiënten bestaat uit twee modules (module 1 en module 2A+2B).| 

 • Module 1 vindt plaats op 10 november de avond óf 15 november de middag.
 • Module 2 vindt plaats op 8 december 2022 óf op 15 december 2022 óf op 12 januari 2023, allen in de middag.
 • Het is belangrijk dat u zich voor beide modules inschrijft! Dat betekent dat u zich twee keer inschrijft.
 • Voor Module 1 schrijft u zich in via deze pagina van de website; scroll daarvoor door naar beneden.
 • Voor Module 2 schrijft u zich in via een andere pagina van deze website, namelijk deze link.

De leerdoelen van deze twee modules zijn:  

Kennis:  

 • U heeft kennis over: de doelgroep patiënten met EPA, farmacotherapie m.b.t. deze doelgroep, verslaving als chronisch recidiverende hersenziekte
 • Kent u de achtergronden van herstel ondersteunende zorg.
 • Weet hoe te handelen in crisissituatie zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 • U weet van de consultatiefunctie van zowel GGZ als VNN
 • U kent de samenwerkingsafspraken over dezes doelgroep (tussen huisartsenpraktijk en de S GGZ, tussen HA en POH-GGZ).
 • U kent de zorgbehoefte van patiënten met EPA en kan deze zorg (gestructureerd) leveren: het betreft zowel de psychische als somatische zorg.
 • U kent uw verantwoordelijkheid en weet wanneer en naar wie zo nodig te verwijzen. U bent zich bewust van uw bekwaamheid.
 • U kent het zorgnetwerk van de patiënt met EPA en de belangrijkste samenwerkingspartners: werkt samen en heeft verbinding met het gebiedsteam.
 • U kent het werken met een signaleringsplan.

Vaardigheden:

 • U ziet het belang van goed engageren in.
 • U kan de basistechnieken van motiverende gespreksvoering toepassen.
 • U ziet in hoe belangrijk contact is in de professionele context.
 • U weet zichzelf centraal te stellen bij ongewenst gedrag.
 • U kan bij ongewenst gedrag het contact herstellen.
Details
 

Doelgroep

POH-GGZ en Huisarts

Datum en tijd

10 november 2022   18.30 - 21.00 uur

of

15 november 2022   13.30 - 16.00 uur

Let op: op een andere pagina van deze website meldt u zich aan voor Module 2! Dan kan via deze link.

Locatie

Het "Voel je goed centrum" in Leeuwarden

Prijs

De totaalprijs voor deze scholing is € 100,00 (dus module 1 én 2).

Sponsoring 

niet van toepassing

Accreditatie

2 punten voor ABC1 en LV POH-GGZ kwaliteitsregister

Docent

Paul Seerden, psychiater GGZ Friesland

Ietje de Vries, kaderhuisarts GGZ

Onderwerpen die ter sprake komen:
 • Herstel ondersteunend werken wat houdt dat in?
 • Deskundigheidsbevordering m.b.t. farmacotherapie.
 • Hoe te handelen in crissituaties.
 • Samenwerking huisartsen en GGZ.
Programma

Vanaf een half uur voor aanvang van de scholing ontvangst met koffie/thee.

Halverwege de sessie is er een korte pauze met koffie/thee.

Schrijf u direct in voor de beide modules 1 en 2. De inschrijving voor Module 1 is via deze pagina.
Voor module 2 kiest u deze link.

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht