EPA: Module 2A en 2B: Verslaving en verslaafd gedrag / workshop Het gesprek

Inleiding en inhoud

Het scholingsplan EPA patiënten bestaat uit twee modules (module 1 en module 2A+2B). Het is belangrijk dat u zich voor iedere module separaat inschrijft.

 • Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor Module 2A en  2B.
 • Meer informatie en inschrijven voor Module 1 kan via deze link

De leerdoelen van deze twee modules zijn;

Kennis:  

 • U heeft kennis over: de doelgroep patiënten met EPA, farmacotherapie m.b.t. deze doelgroep en verslaving als chronisch recidiverende hersenziekte.
 • U kent de achtergronden van herstel ondersteunende zorg.
 • U weet hoe te handelen in crisissituaties zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 • U weet van de consultatiefunctie van zowel GGZ als VNN.
 • U kent de samenwerkingsafspraken over deze doelgroep (tussen huisartsenpraktijk en de GGZ, tussen HA en POH-GGZ).
 • U kent de zorgbehoefte van patiënten met EPA en kan deze zorg (gestructureerd) leveren: het betreft zowel de psychische als de somatische zorg.
 • U kent uw verantwoordelijkheid en weet wanneer en naar wie zo nodig te verwijzen. U bent zich bewust van uw bekwaamheid.
 • U kent het zorgnetwerk van de patiënt met EPA en de belangrijkste samenwerkingspartners: u werkt samen en heeft verbinding met het gebiedsteam.
 • U kent het werken met een signaleringsplan.

Vaardigheden:

 • U ziet het belang van goed engageren in.
 • U kan de basistechnieken van motiverende gespreksvoering toepassen.
 • U ziet in hoe belangrijk contact is in de professionele context.
 • U weet zichzelf centraal te stellen bij ongewenst gedrag.
 • U kan bij ongewenst gedrag het contact herstellen.
Details
 

Doelgroep

POH-GGZ en Huisarts

Datum en tijd

        8 december 2022   13.00 - 17.00 uur

of  15 december 2022   13.00 - 17.00 uur

of  12 januari 2023           13.00 - 17.00 uur

Locatie

Het "Voel je goed centrum" in Leeuwarden

Prijs

De totaalprijs voor deze scholing is € 100,00 (dus module 1 én 2).

Sponsoring 

niet van toepassing

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor ABC1 en LV POH-GGZ kwaliteitsregister: 

Docent

Module 2A: Wouter-Bas Halbersma (verslavingsarts) i.s.m. Marcel Seuninga (preventiefunctionaris Verslavingszorg Noord Nederland)
Module 2B:  Marcel Seuninga

Onderwerpen:

Module 2A:

 • Verslaving als chronisch recidiverende hersenziekte.
 • Model van gedragsverandering.
 • Farmacotherapie bij verslaving.
 • Samenwerking met VNN.

Module 2B:

 • Engageren, grondhouding als basis van een goed contact.
 • Basistechnieken van motiverende gesprekstechnieken.
 • Oefenen met basistechnieken.
 • Omgaan met ongewenst gedrag, met name intimideren en (emotionele) chantage.
Programma

 

Vanaf een half uur voor aanvang van de scholing ontvangen we u met koffie/thee.

13.00 uur

aanvang scholing

14.30 - 14.45 uur

pauze met koffie/thee

17.00 uur

einde scholing

 

 

Schrijf u nu in voor module 2. Dat kan onderaan deze pagina.
Hebt u zich al ingeschreven voor Module 1?
Dat kan via deze link.

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht