Werkwijze

Doktersacademie Friesland verzorgt bij- en nascholing voor huisartsen en aan de huisartsenzorg gerelateerde zorgverleners. Samen met vertegenwoordigers uit het werkveld ontwikkelingen wij een grote variëteit aan scholingen, soms ook op maat. Of bestaande programma’s die elders in het land positief ontvangen zijn, brengen wij naar Friesland. Het scholingsaanbod is daardoor vernieuwend. In sommige gevallen werken wij ook samen met ROS Friesland , ELANN , NHG  en LHV (Landelijke Huisartsenvereniging). Zorgprofessionals blijven zo goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun vakgebied. Voor goede zorg is het belangrijk dat professionals elkaar kennen en elkaar weten te vinden. De scholingen zijn hiervoor een mooie ontmoetingsplek.

Werkgroepen en commissie

De inbreng van de diverse werkgroepen, zoals voor deskundigheidsbevordering voor huisartsen en doktersassistenten is van toegevoegde waarde voor Doktersacademie Friesland. Samen met de werkgroepen stellen we een scholingsprogramma samen dat aansluit bij de diverse doelgroepen en hun werkveld. De WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) maakt nascholing voor huisartsen en werkt hierbij zoveel mogelijk samen met de ziekenhuizen in de regio. Ook maken we gebruik van de deskundigheid van kaderartsen in de regio. De werkgroep deskundigheidsbevordering doktersassistenten (WD-DA) maakt nascholing voor doktersassistenten in Friesland. De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste doktersassistenten die de inhoud van de cursussen bepaalt. Indien mogelijk wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA) en/of ROC Friese Poort. Daarnaast is er de werkgroep voor physician assistants en verpleegkundig specialisten. Zij ontwikkelen en organiseren scholingen voor hun eigen doelgroep in Friesland. De Texelcommissie maakt eens per twee jaar een grote nascholing met een programma van een week, die 4 keer achtereen wordt aangeboden aan alle huisartsen van Friesland. Klik hier voor meer informatie over de verschillende werkgroepen .

Kwaliteit nascholing

De FHV (Friese Huisartsenvereniging) heeft de organisatie van kwaliteit en nascholing uitbesteed aan Doktersacademie Friesland. Verschillende werkgroepen van Doktersacademie houden zich bezig met het maken en organiseren van nascholing voor de eigen doelgroep. In elke werkgroep zitten deskundigen op het gebied van onderwijs (kaderarts en/of Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) die de kwaliteit van de betreffende cursussen bewaken. Kaderartsen en EKC’en moeten hiervoor een bevoegdheid halen en zij moeten deze bevoegdheid ook jaarlijks actueel houden via bijscholingen. EKC en kaderarts staan geregistreerd bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).

Kwaliteitseisen en accreditatie

Of de nascholing voor huisartsen inhoudelijk aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt gecontroleerd door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). Hij beoordeelt of de nascholing kan worden geaccrediteerd en voor hoeveel punten. Accreditatie voor nascholing voor huisartsen wordt aangevraagd bij ABC1 (voorheen College voor Accreditatie Huisartsen van de KNMG) of bij het ABAN (Algemene nascholing). Accreditatie voor nascholing voor POH’s wordt aangevraagd bij de beroepsvereniging V&VN en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO). Accreditatie voor nascholing voor doktersassistenten wordt aangevraagd bij de KABIZ. Doktersacademie Friesland heeft een instellingsaccreditatie voor zowel huisartsen als doktersassistenten.

Toetsgroepen

Huisartsen in Friesland volgen ook nascholing in toetsgroepen (bijvoorbeeld intervisie of farmacotherapeutisch overleg (FTO). Deelname aan toetsing in kleine groepen is onderdeel van de herregistratie-eisen voor huisartsen en POH-GGZ. Deskundigheidsbevordering in kleine groepen (inclusief het farmacotherapeutisch overleg) is een bewezen effectieve nascholingsmethode en wordt gestimuleerd. Ook huisartsen uit zorggroepen komen bij elkaar om de resultaten van hun praktijk te bespreken. Dit gebeurt aan de hand van uitdraaien over de prestaties rond chronische ziekten per praktijk/huisarts. Deze vorm van toetsing is vergelijkbaar met het FTO. Als een Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) de bijeenkomsten begeleidt en men zich bij de inhoud en organisatie binnen de toetsgroepen aan de eisen houdt, wordt accreditatie toegekend. De EKC wordt bijgestaan door de PAM. Klik hier voor meer informatie over EKC en toetsgroepen.