Werkwijze

De Doktersacademie verzorgt nascholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en ketenzorgpartners in Friesland.

Scholing wordt samen met vertegenwoordigers uit het werkveld (op maat) ontwikkeld, of bestaande programma’s, die elders in het land positief ontvangen zijn, worden in de regio aangeboden. Als dit een toegevoegde waarde heeft wordt samengewerkt met andere instellingen zoals ROS Friesland, ELANN, ProGez en NHG.

De FHV heeft de organisatie van kwaliteit en nascholing uitbesteed aan Doktersacademie Friesland. Verschillende werkgroepen onder de Doktersacademie houden zich bezig met het maken en organiseren van nascholing voor de eigen doelgroep. In elke werkgroep zitten deskundigen op het gebied van onderwijs (kaderarts en/of Erkend Kwaliteits Consulent (EKC)) die de kwaliteit van de betreffende cursussen bewaken. Kaderartsen en EKC’en moeten hiervoor een bevoegdheid halen en moeten deze bevoegdheid ook jaarlijks actueel houden via bijscholingen. De EKC’en en kaderartsen staan geregistreerd bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB). Ook wordt voor elke cursus accreditatie aangevraagd, waardoor ook externe (onafhankelijke) deskundigen de kwaliteit van de cursus beoordelen.

Werkgroepen

De WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) maakt nascholing voor huisartsen en werkt hierbij indien mogelijk samen met de ziekenhuizen in de regio. Ook van de deskundigheid van kaderartsen in de regio wordt gebruik gemaakt.
De Texelcommissie maakt eens per twee jaar een grote nascholing (van een week) die 4 keer achtereen wordt aangeboden aan alle huisartsen van Friesland
De werkgroep POH maakt nascholing voor praktijkondersteuners huisartsenzorg op het gebied van GGZ (POH-GGZ) en somatiek (POH-S). Bij de nascholing voor de POH-S wordt indien mogelijk samengewerkt met de Ketenzorg.
De werkgroep DA maakt nascholing voor doktersassistenten in Friesland. Indien mogelijk wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA) en/of ROC Friese Poort.

Of de nascholing voor huisartsen inhoudelijk aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt gecontroleerd door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). Hij beoordeelt of de nascholing kan worden geaccrediteerd en voor hoeveel punten. Accreditatie voor nascholing voor huisartsen wordt aangevraagd bij ABC1 (voorheen College voor Accreditatie Huisartsen van de KNMG) of bij het ABAN (Algemene nascholing). Accreditatie voor nascholing voor POH’s wordt aangevraagd bij de V&VN en de NVvPO. Accreditatie voor nascholing voor doktersassistenten wordt aangevraagd bij de KABIZ. Doktersacademie Friesland heeft een instellingsaccreditatie voor zowel huisartsen als doktersassistenten.

Toetsgroepen

Huisartsen in Friesland volgen ook nascholing in toetsgroepen (bijvoorbeeld intervisie of farmacotherapeutisch overleg (FTO)). Deelname aan toetsing in kleine groepen is onderdeel van de herregistratie-eisen voor huisartsen en POH-GGZ. De deskundigheidsbevordering in kleine groepen (inclusief het farmacotherapeutisch overleg) is een bewezen effectieve nascholingsmethode en wordt gestimuleerd. Ook huisartsen uit zorggroepen komen bij elkaar om de resultaten van hun praktijk te bespreken. Dit gebeurt aan de hand van uitdraaien over de prestaties rond chronische ziekten per praktijk/huisarts. Deze vorm van toetsing is vergelijkbaar met het FTO. Als een Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) de bijeenkomsten begeleidt en men zich bij de inhoud en organisatie binnen de toetsgroepen aan de eisen houdt, wordt accreditatie toegekend. De EKC wordt bijgestaan door de PAM.